SOM MEDLEM

För dig

Som medlem i SKMF får du följande förmåner.

SINUS

SINUS är vår medlemstidning. I tidningen kan du läsa artiklar om det senaste inom vår bransch, information från SKMF med mera. Tidningen kommer ut 4 gånger per år.

Rabatt till MätKart

MätKart är vår årliga konferens. Som medlem får du rabatt på anmälningsavgiften.

Stipendier

SKMF erbjuder sina medlemmar att på föreningens bekostnad delta vid olika evenemang, konferenser och mässor inom våra intresseområden. 

Våra stipendier avser normalt att täcka konferensavgiften samt resa och boende i ekonomiklass eller motsvarande. För vissa konferenser, främst utanför Europa kommer stipendiet att vara beloppsbegränsat.

Andra utgifter under evenemangen som kvällsmat etc, står deltagaren för. Inte heller ges någon ersättning för förlorad arbetstid eller motsvarande.

Alla medlemmar är välkomna att delta i utlottningen. Sökande ska varit medlem i SKMF de senaste tre åren, utom för studerandestipendierna. Det är önskvärt att stipendiaterna skriver en artikel till det kommande SINUS numret om evenemanget. Anmälan sker genom att skicka e-post till styrelsen@skmf.nu. Vid eventuellt förhinder att delta går det inte att överlåta platsen till någon annan, ny dragning sker.

För att se aktuella stipendie erbjudanden klicka här.

För dig som är student

För dig som är student så erbjuder vi dessutom alltid studerandestipendier till MätKart eller vårt motsvarande årliga arrangemang.