ÖVRIGA FUNKTIONER

Valda eller presenterade vid årsmötet i 21 maj 2018.

Revisor
Allegretto revision AB

Redovisningsbyrå
Ekonomi med mera

Valberedning
Mikael Johansson (Sammankallande)
E-post: Valberedningen