Övriga funktioner

valda eller presenterade vid årsmötet i 21 maj 2018. 

Revisor

Auktoriserad revisor
Allegretto revision AB
Box 38120, 100 64 Stockholm
08-522 490 48
Epost: revisor@skmf.nuRedovisningsbyrå

Ekonomi med mera
Hummelvretsvägen 36
178 36 Ekerö

Epost: ekonomi@skmf.nu


Valberedning

Mikael Johansson (sammankallande)
Lantmäteriet


Anders Persson
Anderstorpsgatan 13
533 34 Götene
Mobil: 0731- 51 39 68


Epost till valberedningen: valberedning@skmf.nu