ÖVRIGA FUNKTIONER

Valda eller presenterade vid årsmötet i 11 maj 2020.

Revisor
Allegretto revision AB

Redovisningsbyrå
Ekonomi med mera

Valberedning
Mikael Johansson (Sammankallande)
Anna Moberg

E-post: Valberedningen