ÖVRIGA FUNKTIONER

Valda eller presenterade vid årsmötet i 11 maj 2020.

Ekonomi- och medlemsansvarig
Ekonomi med mera
Lena Ståhl Ingemarsdotter
lena@ekonomimedmera.se / 0763-156024

Revisor
Allegretto revision AB

Valberedning
e-post: Valberedningen