OM OSS

Föreningen SKMF bildades 1953 i Norrköping i samband med en träff initierad av mätningsteknikerna vid stadsingenjörskontoret i Norrköping. Det dåvarande namnet var Sveriges Kommunala Mätningsteknikers Förening. Grundtanken med SKMF var att samla alla landets kommunala mätningstekniker i en förening för att stärka samhörighetskänslan och vid kongresser sprida information i yrkestekniska ämnen.

Fram till slutet av 1980-talet var den endast öppen för kommunala mätningstekniker, men bytte namn och inriktning och välkomnar idag alla som arbetar med eller har intressere av alla olika typer av geografisk informationsteknik, främst kart- och mätningstekniska frågor.
SKMF har idag ca 1000 medlemmar, spridda över hela Sverige inom offentlig, kommunal och privat sektor.
SKMF är en oberoende förening för dig som är intresserad av geodetisk mätning, kartor, GIS, fastighetsbildning med mera.
Vid årsmötet i Lund 2008 gick den tidigare Karttekniska intresseföreningen (KIF) upp i SKMF genom att KIF:s medlemmar erbjöds ett års fritt medlemskap i SKMF.

SKMF:s organisation

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter och minst en suppleant, alla valda av ordinarie årsmöte. Ordföranden väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser sekreterare, kassör och förekommande ersättare. Inom styrelsen fördelas även rollerna som SINUS-redaktör, webbredaktör, annonsanvarig osv.

Har du frågor eller funderingar, kontakta ordföranden eller sekreteraren via e-post.

Adressuppgifter

Föreningens postadress:

SKMF, c/o Joakim Jansson
Mellbyn Struperud 1
671 91 Arvika

Webbadress: www.skmf.nu

Bankgiro: 148-6448

Organisationsnummer: 878001 -6401

Momsregistreringsnummer VAT SE 878001640101