Nu är anmälningssidan till MätKart19 i Skellefteå 15-17 maj öppen!

Läs mer och inspireras här och välkommen med din anmälan.  

Om MätKart

MätKart är vår konferens, för alla som arbetar med eller är intresserade av geodetisk mätningsteknik, fotogrammetri, kartor och GIS/GIT.
Vanligtvis deltar 200-300 personer och MätKart besöker olika platser runt om i landet. MätKart hålls vanligen under tre dagar i maj.
Vi lägger ner ett stort engagemang för att hitta bra föredragshållare och intressanta utställare.

MätKart ger dig ett bra tillfälle för att uppdatera dig om vad som är på gång i branschen, höra intressanta föredrag, knyta nya kontakter, träffa gamla kollegor, och helt enkelt umgås och ha trevligt.
Håll dig uppdaterad genom att gilla oss på Facebook.

Information om nästa MätKart publiceras löpande på webbplatsen och i vår medlemstidning SINUS.