MätKart21 - Digitalt

SKMF vill i år ge tillbaka till er och välkomnar därför medlemmar och icke medlemmar till ett kostnadsfritt digitalt MätKart21. Givetvis hade vi velat träffas fysiskt men pga pandemin så är ju inte det möjligt så därför vill vi skänka lite kompetens o glädje i denna pandemitid.

MätKart symboliserar "mötesplats" där man alltid efter konferensen har nya bekantskaper/kollegor. Under MätKart21 kommer ni få chansen att slumpmässigt hamna i olika grupprum där ni träffar nya kollegor

Under konferensen kommer vi ha tävlingar så var beredd med telefon som du kan fota och maila med. 

Plats: Digitalt via mötesvertyget Zoom

När: onsdagen den 19 maj kl 13-16:30

Anmälan

Ingen anmälan krävs

Hur man ansluter till mötet

Du ansluter dig till mötet via dator eller mobiltelefon via länken här nedan eller via QR-koden till höger

https://eu01web.zoom.us/j/62571052352?pwd=VDFueGVRT29qK1hWa3BIV3FTbXhRZz09

Lösenordet är integrerat i länken, men om du skulle behöva ange ett lösenord för att ansluta så ska du använda kod: 21maka 

Program

13:00 - 13:10 Introduktion

13:10 - 13:40 HMK - Digital grundkarta - Ulf Eriksson Lantmäteriet

Lantmäteriet har inom projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess tagit fram en handbok, HMK-Digital grundkarta, för framtagande avdigital grundkartaför en kvalitetssäkrad detaljplan. Handboken innehåller grundläggande förutsättningar och arbetssätt samt processer, informationsmängder och kvalitetsuppgifter. Är ett HMK-dokument med tydliga krav och rekommendationer samt förtydligande text. Kommuner och övriga intressenter har deltagit i arbetsgruppen samt fört dialog och remiss. Det finns även en webbutbildning.

13:40 - 13:50 Mingel med slumpvisa kollegor (breakout rooms)

13:50 - 14:20 Corona i statistiken - Hur statistiken kopplad till geografi bidrar till en ökad förståelse - Stefan Svanström SCB

Coronavirusets spridning har påverkat stora delar av samhället vilket också återspeglas i statistiken. Genom att förse statistiken med en geografisk dimension kan vi beskriva och visualisera de lokala skillnaderna men också studera pandemins påverkan på såväl befolkningen som näringar.

14:20 - 14:40 Mingel med slumpvisa kollegor (breakout rooms)

14:40 - 15:10 Om geodesins nya möjligheter och utmaningar och hur vi rustar oss för dessa - Martin Lidberg Lantmäteriet

Lantmäteriet har ett ansvar för geodetisk infrastruktur och i det ingår förstås att den ska utformas för att stödja modern mätteknik, kartläggning och andra tillämpningar på ett bra sätt. Trenderna inom digitalisering, AI och autonomi driver på även utveckling av GNSS och "precisionsnavigation" med tillämpningar till lands, till sjöss och i luften. Vi kan dra nytta av detta bl.a. avseende metodik för tillförlitlighet och integritet. Inom geodetisk mätning pågår också tämligen omfattande FoI-arbete och några exempel från projektet "Stomnät i lufter 2.0" kommer att presenteras.

15:10 - 15:20 Mingel med slumpvisa kollegor (breakout rooms)

15:20 - 16:00 AW för tävlingssugna

16:00 - 16:30 Eftersnack med slumpvisa kollegor (breakout rooms)

Tips till dig som deltar under MätKart21 digitalt via zoom.

  • Se till att du har en bra uppkoppling, gärna med fast lina.

  • Ha mikrofoner avstängda

  • Placera helst kameran så att du är vänd mot den i ögonhöjd.

  • Ha mer ljus framför än bakom dig. Dagsljus eller glödlampsljus är bäst, undvik lysrör som kan ge flimmer i bilden.

  • Svajar uppkopplingen under mötets gång, stäng av kameran.

MätKart22

2022 kommer MätKart att arrangeras i Halmstad.

Vissa tror att det beror på närheten till havet och naturen. Andra menar att det har att göra med det speciella ljuset. Det är som att en liten bit av sommaren dröjer sig kvar i Halmstad - året runt.

Med 100 000 invånare är Halmstad landets 18:e största kommun. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.

Högskolan i Halmstad driver oss framåt. Som ett populärt lärosäte har de ett brett utbildningsutbud och framstående forskning inom ämnen som informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Här frodas handeln och framförallt turismnäringen. Våra långa sandstränder, naturen och det stora utbudet av kultur och restauranger lockar många.

I Halmstad finns ambitiösa planer och spännande projekt. Till år 2050 planerar kommunen för 150 000 invånare. Med denna vision i sikte arbetar i just nu med en ny översiktsplan. Nya områden ska exploateras, en ny kulturstrategi ska stärka kulturens roll och stora satsningar görs för att tillgängliggöra samhällsbyggnadsinformtion digitalt för våra invånare.

Vi är stolta över vår VR-cave som är nationellt uppmärksammad. Det är en rumslig, fullskalig 3D-miljö där stora byggnadsprojekt kan upplevas inifrån och ut redan innan den första spaden är satt i backen. Vi var den första svenska kommun som investerade i den typen av VR-teknologi.

I Halmstad har vi en innovativ framåtanda som vi ser fram emot att få dela med oss av till våra nationella kollegor som värdstad för MätKart21. Varmt välkomna till Halmstad!
Anslut dig till MätKart21 via denna QR-kod
Anslut dig till MätKart21 via denna QR-kod