MätKart22

2022 kommer MätKart att arrangeras i Halmstad.

Vissa tror att det beror på närheten till havet och naturen. Andra menar att det har att göra med det speciella ljuset. Det är som att en liten bit av sommaren dröjer sig kvar i Halmstad - året runt.

Med 100 000 invånare är Halmstad landets 18:e största kommun. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.

Högskolan i Halmstad driver oss framåt. Som ett populärt lärosäte har de ett brett utbildningsutbud och framstående forskning inom ämnen som informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Här frodas handeln och framförallt turismnäringen. Våra långa sandstränder, naturen och det stora utbudet av kultur och restauranger lockar många.

I Halmstad finns ambitiösa planer och spännande projekt. Till år 2050 planerar kommunen för 150 000 invånare. Med denna vision i sikte arbetar i just nu med en ny översiktsplan. Nya områden ska exploateras, en ny kulturstrategi ska stärka kulturens roll och stora satsningar görs för att tillgängliggöra samhällsbyggnadsinformtion digitalt för våra invånare.

Vi är stolta över vår VR-cave som är nationellt uppmärksammad. Det är en rumslig, fullskalig 3D-miljö där stora byggnadsprojekt kan upplevas inifrån och ut redan innan den första spaden är satt i backen. Vi var den första svenska kommun som investerade i den typen av VR-teknologi.

I Halmstad har vi en innovativ framåtanda som vi ser fram emot att få dela med oss av till våra nationella kollegor som värdstad för MätKart21. Varmt välkomna till Halmstad!