MätKart18

Tack alla för ett lyckat MätKart18 i Borås!

Flertalet av presentationerna från årets MätKart18 i Borås finns nu tillgängliga via nedanstående länk.

Presentationer.

I och med MätKart18's samarbete med Textil Högskolan i Borås så har vi fått kontakt med ett konstnärskollektiv i Nairobi, (Maasai Mbili är ett välkänt konstnärskollektiv i Nairobis slumområde Kibera) via läkare utan gränser.

Istället för föreläsargåvor under MätKart18 så kommer SKMF skänka ett bidrag till kollektivet.

Om MätKart

MätKart är vår konferens, för alla som arbetar med eller är intresserade av geodetisk mätningsteknik, fotogrammetri, kartor och GIS/GIT.
Vanligtvis deltar 200-300 personer och MätKart besöker olika platser runt om i landet. MätKart hålls vanligen under tre dagar i maj.
Vi lägger ner ett stort engagemang för att hitta bra föredragshållare och intressanta utställare.

MätKart ger dig ett bra tillfälle för att uppdatera dig om vad som är på gång i branschen, höra intressanta föredrag, knyta nya kontakter, träffa gamla kollegor, och helt enkelt umgås och ha trevligt.
Håll dig uppdaterad genom att gilla oss på Facebook.

Information om nästa MätKart publiceras löpande på webbplatsen och i vår medlemstidning SINUS.