KONTAKT

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2021-2022

Styrelsen valdes och konstituerades enligt följande vid årsmötet 21 maj och ett konstituerande styrelsemöte 24 maj 2021

Kontakta oss i Styrelsen
E-post: styrelsen@skmf.nu

Ordförande
Marielle Arousell

Vice ordförande
Anna Ehrencrona

Kassör, medlemsregister, fakturering
Anna Ehrencrona
E-post: ekonomi@skmf.nu

Sekreterare
Helena Johansson

SINUS redaktör, vice sekreterare
Jenny Vennberg Larson

Bitr. SINUS-redaktör

Frida Molin

Marknadsföring/Annons/Lediga tjänster

Helena Johansson, Emilia Lindvall
E-post: annonser@skmf.nu

Webbansvarig
Marcus Josefsson 

Konferensgrupp för MätKart22
Marielle Arousell
Anna Ehrencrona
Emilia Lindvall
Jenny Vennberg Larson