Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018-2019

Styrelsen valdes och konstituerades enligt följande vid årsmötet 21 maj och ett konstituerande styrelsemöte 21 maj 2018.

Ordförande

Leena Andersson
Nyhamnsvägen 1
975 61 Luleå
Tel arb: 0920-235419
Mobil: 070-249 64 85
Epost: leena.andersson@skmf.nu

Vice ordförande, marknadsföring 

bitr. SINUS-redaktör

Anneli Sundvall
Norrlandsgatan 12
974 34 Luleå
Mobil: 070-529 67 91

Epost: anneli.sundvall@skmf.nu

SINUS redaktör

Anna Moberg
Brogatan 27
289 33 Knislinge
Tel arb: 044-135503
Mobil: 0733-135503
Epost: anna.moberg@skmf.nu

Sekreterare, bitr. SINUS-redaktör

Marielle Arousell
Långagärdsvägen 46
269 73 Förslöv
Mobil: 070-7148908
E-post: marielle.arousell@skmf.nu

Kassör, medlemsregister

Lena Arvidsson
Sikelvägen 25
894 30 Själevad
Mobil: 070-579 49 04
Epost: lena.arvidsson@skmf.nu

Webbansvarig / vice sekreterare

Paul Novaki
Henry Säldes väg 8B
756 43 Uppsala
Mobil: 072 - 231 68 51
Epost: paul.novaki@skmf.nu 

Suppleant

Jenny Vennberg Larson
Björkgatan 15
973 31 Luleå
Mobil: 072-565 44 34
Epost: jenny@skmf.nu

Kontaktperson för
Annons och Utställning

Anna Moberg

Konferensgrupp för MätKart19

Sammankallande Anneli Sundvall

Anna Moberg

Paul Novaki