KONTAKT

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2019-2020

Styrelsen valdes och konstituerades enligt följande vid årsmötet 21 maj och ett konstituerande styrelsemöte 21 maj 2018.

Kontakta oss i Styrelsen
E-post: styrelsen@skmf.nu

Ordförande
Leena Andersson

Vice ordförande, marknadsföring bitr. SINUS-redaktör
Anneli Sundvall

Kassör, medlemsregister, fakturering
Anna Ehrencrona
E-post: ekonomi@skmf.nu

SINUS redaktör, vice sekreterare
Jenny Vennberg Larson

Sekreterare, bitr. SINUS-redaktör
Marielle Arousell

Webbansvarig, utställaransvarig
Marcus Josefsson

Annons
Jenny Vennberg Larson

Konferensgrupp för MätKart21
Marielle Arousell
Anna Ehrencrona
Marcus Josefsson