KONTAKT

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2023-2024

Styrelsen valdes och konstituerades enligt följande vid årsmötet konstituerande sedan på ett styrelsemöte.

Kontakta oss i Styrelsen
e-post: styrelsen@skmf.nu

Ordförande
Joakim Jansson

Vice ordförande
Emilia Lindvall

Sekreterare
Anna Ehrencrona

Medlemsansvarig
Lena Sthål Ingemarsdotter  

Webbansvarig
Marcus Josefsson  

Kassör, fakturering
Lena Sthål Ingemarsdotter  
e-post: ekonomi@skmf.nu

SINUS-redaktör, vice sekreterare
Anna Sanson Barrera   

Marknadsföring/Annons/Lediga tjänster
Emilia Lindvall
e-post: annonser@skmf.nu

Konferensgrupp för MätKart24
Joakim Jansson
Jakub Pelka