KONTAKT

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2020-2021

Styrelsen valdes och konstituerades enligt följande vid årsmötet 11 maj och ett konstituerande styrelsemöte 13 maj 2020.

Kontakta oss i Styrelsen
E-post: styrelsen@skmf.nu

Ordförande
Leena Andersson

Vice ordförande
Anneli Sundvall

Kassör, medlemsregister, fakturering
Anna Ehrencrona
E-post: ekonomi@skmf.nu

Sekreterare
Marielle Arousell

SINUS redaktör, vice sekreterare
Jenny Vennberg Larson

Bitr. SINUS-redaktör

Marielle Arousell, Maria Enebjörk, Frida Molin

Marknadsföring/Annons/Lediga tjänster

Maria Enebjörk, Jenny Vennberg Larson
E-post: annonser@skmf.nu

Webbansvarig, utställaransvarig
Marcus Josefsson 

Konferensgrupp för MätKart21
Marcus Josefsson
Marielle Arousell
Anna Ehrencrona