Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018-2019

Styrelsen valdes och konstituerades enligt följande vid årsmötet 21 maj och ett konstituerande styrelsemöte 21 maj 2018.

Kontakta oss i Styrelsen
E-post: Styrelsen

Ordförande
Leena Andersson

Vice ordförande, marknadsföring bitr. SINUS-redaktör
Anneli Sundvall

Kassör, medlemsregister, fakturering
Lena Arvidsson
Anders Persson
E-post: Ekonomi

SINUS redaktör, vice sekreterare
Jenny Vennberg Larson  

Sekreterare, bitr. SINUS-redaktör
Marielle Arousell

Webbansvarig, utställaransvarig
Marcus Josefsson

Annons
Jenny Vennberg Larson 

Konferensgrupp för MätKart20
Jenny Vennberg Larson 
Leena Andersson
Marielle Arousell 
Anders Persson