Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018-2019

Styrelsen valdes och konstituerades enligt följande vid årsmötet 21 maj och ett konstituerande styrelsemöte 21 maj 2018.

Kontakta oss i Styrelsen
E-post: Styrelsen

Ordförande
Leena Andersson

Vice ordförande, marknadsföring bitr. SINUS-redaktör
Anneli Sundvall

Kassör, medlemsregister, fakturering
Lena Arvidsson
E-post: Ekonomi

SINUS redaktör
Anna Moberg

Sekreterare, bitr. SINUS-redaktör
Marielle Arousell

Webbansvarig
Marcus Josefsson

Suppleant
Jenny Vennberg Larson

Annons och Utställning
Anna Moberg

Konferensgrupp för MätKart19
Anneli Sundvall (Sammankallande)
Anna Moberg