KONTAKT

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2022-2023

Styrelsen valdes och konstituerades enligt följande vid årsmötet 31 maj och ett konstituerande styrelsemöte 8 juni 2022.

Kontakta oss i Styrelsen
e-post: styrelsen@skmf.nu

Ordförande
Helena Johansson

Vice ordförande
Marielle Arousell

Sekreterare
Anna Ehrencrona

Medlemsansvarig
Emilia Lindvall

Webbansvarig
Marcus Josefsson  

Kassör, fakturering
Anna Ehrencrona
e-post: ekonomi@skmf.nu

SINUS-redaktör, vice sekreterare
Jenny Vennberg Larson

Bitr. SINUS-redaktör
Frida Molin, Marielle Arousell

Marknadsföring/Annons/Lediga tjänster
Emilia Lindvall
e-post: annonser@skmf.nu

Konferensgrupp för MätKart23
Marielle Arousell
Joakim Jansson
Jakub Pelka
Helena Johansson

Konferensgrupp för MätKart24
Joakim Jansson
Jakub Pelka