SINUS

Utgivningsplan

SINUS utkommer med fyra nummer per år.
Tidningens upplaga är omkring 1300 ex. med en inlaga på normalt 28-32 sidor i stående A4-format.

Utgivningsplan

Nr Manusstopp Annonser Utgivning
1 1 februari 10 feb 15 mars
2 1 maj 10 maj 28 juni
3 1 september 10 sept 15 okt
4 1 november 10 nov 15 dec


Utgivningsdatumen är hållpunkter. Exakt datum justeras efter helger, postgång o s v.

Annonsering

SKMF upplåter utrymme för annonsering i SINUS. Annonsintäkterna använder vi för att finansiera tryckning och distribution av tidskriften. Artikelförfattare och redaktörer arbetar ideellt.

Annonsering i SINUS bör avse företag som säljer tjänster eller produkter, databaser, GIS- och mätningstjänster samt utrustning för mätning och programvaror inom geodesi, kartografi och GIS.

Platsannonser

Rekryteringsannonser under Lediga platser hanteras separat. Läs här om Platsannonsering hos oss.

Gällande annonspriser 2019

Format Pris Mått
Helsida 7500:- 180*260 mm 1/1-sida utfall 210*297 mm + 3 mm
Halvsida 4600:- 180*127 mm
Kvartssida 3500:- 87*127 mm
Baksida 9200:- 210*264 mm +3 mm utfall sidor/nertill

moms tillkommer på alla priser

Rabatter

20% rabatt

Vid bokning för ett helt år eller 4 nummer framåt ges 20% rabatt på ovanstående priser.

25% rabatt

Vid bokning av mer än helsida för ett helt år eller 4 nummer framåt ges 25% rabatt på priset för helsidan.

Alla SINUS annonsörer erbjuds plats för en bannerannons på skmf.nu utan extra kostnad. Kontakta annonsansvarig för mer information.

Material

Annonsmaterial ska levereras som tryckfärdig PDF med en upplösning på 300 DPI.

Bilder levereras i CMYK 300 DPI. (Ej i RGB)

Materialet skickas via e-post.

För annan leverans, till exempel per post eller mycket stora filer, bestäm annat leveranssätt med annonsansvarig på samma adress.

Ibladning av bilagor: Kontakta annonsansvarig för information om mått, priser etc.

Webbannonsering här

Alla SINUS annonsörer erbjuds en bannerannons på denna webbplats utan extra kostnad.

Annonsen placeras till höger på startsidan och ligger ute tills nästa nummer av tidningen kommer ut. Fortsatt annonsering i tidningen ger förstås fortsatt bannerannons, men vi ser gärna nytt material. Underlaget levereras av annonsören, och ska vara en bildfil 160*130 px i png, jpg eller gif-format. Bredden är fast, höjden tillåts variera mellan 80 och 160 px. Annonsen blir klickbar till önskad länk, och viss klickstatistik kan levereras på förfrågan.

Specialutgåva

En bättre Mätsed

Här kan du ladda ner hela specialutgåvan "En bättre Mätsed" av Harald Weidinger.