SINUS

Utgivningsplan

SINUS utkommer med fyra nummer per år.
Tidningens upplaga är omkring 1000 ex. med en inlaga på normalt 28-32 sidor i stående A4-format.

Utgivningsplan 2023

Nr Presstopp Annonser Utgivning
SINUS 1, 1 februari, 10 feb, 15 mars
SINUS 2, 1 maj, 10 maj, 15 juni
SINUS 3, 1 september, 10 sept, 15 okt
SINUS 4, 1 november, 10 nov, 15 dec


Utgivningsdatumen är hållpunkter. Exakt datum justeras efter helger, postgång o s v.

Annonsering

SKMF upplåter utrymme för annonsering i SINUS. Annonsintäkterna använder vi för att finansiera tryckning och distribution av tidskriften. Artikelförfattare och redaktörer arbetar ideellt.

Annonsering i SINUS bör avse företag som säljer tjänster eller produkter, databaser, GIS- och mätningstjänster samt utrustning för mätning och programvaror inom geodesi, kartografi och GIS.

Kontakta oss på annonser@skmf.nu om du vill annonsera.

Lediga tjänster

Vill du annonsera i SINUS klicka här.

Gällande annonspriser 2023

Format Pris Mått

Helsida sid 2, 8200 kr, 213*303 mm
Helsida, 7500 kr, 213*303 mm 
Halvsida stående, 4900 kr, 108*303 mm
Halvsida liggande, 4400 kr, 213*151,5 mm
Kvartssida, 3500 kr, 108*151,5 mm
Baksida 9200 kr 216*265 mm

Alla mått är inklusive 3 mm utfall
Alla priser är exklusive moms

Rabatter

20% rabatt

Vid bokning för ett helt år eller 4 nummer framåt ges 20% rabatt på ovanstående priser.

25% rabatt

Vid bokning av mer än helsida för ett helt år eller 4 nummer framåt ges 25% rabatt på priset för helsidan.

Alla SINUS annonsörer erbjuds plats för en bannerannons på skmf.nu utan extra kostnad. Kontakta annonsansvarig för mer information.

Material

Annonsmaterial ska levereras som tryckfärdig PDF med en upplösning på 300 DPI.

Bilder levereras i CMYK 300 DPI. (Ej i RGB)

Materialet skickas via annonser@skmf.nu

Ibladning av bilagor: Kontakta annonsansvarig för information om mått, priser etc.

Bannerannons på vår webbplats skmf.nu  

Alla annonsörer i SINUS erbjuds även en bannerannons på vår webbplats skmf.nu utan extra kostnad.

Annonsen placeras till höger på startsidan och blir klickbar till önskad länk. Den ligger ute så länge ni annonserar i SINUS eller eller tills nästa nummer av tidningen kommer ut.

Underlaget levereras som en bildfil 160*130 px i png, jpg eller gif-format. Bredden är fast, höjden tillåts variera mellan 80 och 160 px. Material till banner skickas med e-post till: ​webmaster@skmf.nu​ ​med kopia till ​sinus@skmf.nu

Specialutgåva

En bättre Mätsed

Här kan du ladda ner hela specialutgåvan "En bättre Mätsed" av Harald Weidinger.