MätKart 23 - Presentationer

Här kan ni ta del av presentationerna som gjordes under MätKart23.

Listan är fylls på i takt med att vi får in presentationerna.

1.2 - Utvecklingen av Mälarporten, Sanna Edling, Västerås stad

3A.1 - Ditt arbete med grundkartan avgör detaljplanens fortsatta liv, Mikael Johansson, Aveki och Patrik Renfors, Trollhättans kommun

3A.2 - Varför krångla med kvalitet? Lars Jämtnäs, Lantmäteriet

3A.3 - Kvalitetssäkring av fastighetsgränser, Rasmus Lundén, Västerås stad

4A.1 - Ett omöjligt tunnelsystem i Indien? Fredrik Sundberg, Adtollo 

4A.2 - Vi går till botten med hur man håller näsan över vattenytan när det gäll ekolodning, Lennat Gimring, AFRY

4B.1 Digitalisering av samhällsbyggnadprocessen i praktikenm, Björn Anderfjäll, Västerås stad

4B.2 Digibarometern, Mats Berglund, Lantmäteriet

5A.1 Mätare - Hur ajourhåller vi byggnader effektivt, Jenny Sundbergh, Adtollo

5A.2 Geokalkyl, Dior Qaderi, SGI

5A.3 Fältkodlista för mätning till PK, 2D, 3D och BIM, Per-Åke Jureskog, Sweco

5B.1 BrandGIS stöd för geografisk lägesbild vid brand i skog och mark, Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen

5B.2 Att arbeta systematiskt med GIS under kris, Caroline Lindhe, Lantmäteriet

5B.3 Blåljuskollen, Jakob Bornegrim, Lantmäteriet

6A.1 Instrumentkunskap - vad är det?, Per-Åke Jureskog, Sweco

6B.1 Gemensamt blir vi starkare, ett föredrag om samverkan, Fredrik Lorentson, Linköpings kommun och Christina Thulin SKR

7.1 Masthuggskajen Göteborg, Jesus Hinar, LE34 

7.3 Stomnät Norrbotniabanan, Tomas Holmberg, Lantmäteriet

Workshop 1 - Into the 3D, Pontus Gustavsson, Österåkers kommun

Workshop 2 - Hur vet vi att vi mäter rätt?

Utställare på MätKart23