Aktuellt


MätKart21 - Digital istället för fysisk

SKMF:s styrelse har beslutat att inte genomföra en fysisk konferens i maj 2021 med anledning av pandemin. Vi kommer därför kreditera er tidigare betald anmälningsavgift under kommande dagar.

Just nu planerar vi för en digital MätKart21-konferens i maj. Hör gärna av dig till oss om du har några förslag och önskemål på konferensen till styrelsen@skmf.nu


Information och fattade beslut med anledning av Coronaviruset (covid-19)

angående MätKart20 samt årets verksamhet

Vi har haft stående uppföljningsmöten i SKMF styrelse för att följa händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19) och de råd och rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten och Regeringen. Vi har analyserat, förhandlat och försökt överblicka vilka konsekvenser våra olika beslut får och vilka åtgärder som krävs, och nu slutligen beslutat att helt ställa in årets konferens.

SKMF är en ideell förening med en styrelse på endast 8 personer, allt arbete vi gör sker på helt ideell basis. Det är intäkterna från vår konferens som ska bära årets kostnader, 2020 genererar således inga intäkter, endast kostnader, vilket gör att vi inte kan bedriva en normal verksamhet för våra medlemmar under året.

Att arrangera en konferens kräver mycket arbete av oss i styrelsen, planering, förhandling, logistik samt kontakter med våra fantastiska värdstäder, föredragshållare och utställare, som även de lägger ner både tid och resurser för att göra dagarna så intressanta och trevliga som möjligt. Pga. allt arbete som krävs och det osäkra läge som vi fortfarande befinner oss i, har vi inte resurser att göra ett omtag.

Vi ligger långt fram i planeringen och har redan bokat plats och värdstad för konferensen 2021 som kommer att hållas den 5-7 maj i Halmstad där vi såklart hoppas se er alla igen.

Till dig som är anmäld till MätKart20; som deltagare, föreläsare eller utställare kommer ytterligare information via mail.

I och med detta beslut har vi inte heller ekonomiska förutsättningar till ett normalt verksamhetsår, då konferensen är vårt sätt att finansiera vår verksamhet. Vi har därför även beslutat att ställa in årets möjligheter till stipendieresor. I övrigt håller vi verksamheten igång med fortsatt planering inför MätKart21, samt arbetet med att publicera SINUS till våra medlemmar.

Processen har varit utmanande för oss - nu har vi en utmaning till dig!

  • Annonsörer - fortsätt annonsera i SINUS!
  • Utställare - ta chansen och håll ditt föredrag digitalt istället, du fixar mötet/länk och vi hjälper till att marknadsföra!
  • Föredragshållare - skriv gärna en artikel i SINUS istället för din presentation
  • Konferensdeltagare - stötta oss gärna genom att teckna medlemskap för 200 kr/år, som medlem får du SINUS 4 ggr/år hem i din brevlåda.
    Här anmäler du dig: https://www.skmf.nu/bli-medlem/

Vi är tacksam för alla bidrag, för att detta år ska rulla på någorlunda som vanligt

Tack på förhand 😊 med förhoppning om att vi får ses igen 2021

Styrelsen i SKMF


Uppsala kommun söker GIS-ingenjör. Läs mer här