Aktuellt

Nu är det dags att söka till årets stipendiemål som i år blir Geo Delft Conferences (1-5/10) i Nederländerna samt Intergeo (16-18/10) i Frankfurt.

Anmälan sker lämpligast genom att skicka e-post till ordföranden, leena.andersson@skmf.nu och den ska vara inskickad senast tre månader före evenemanget. Vid eventuellt förhinder att delta går det inte att överlåta platsen till någon annan, ny dragning sker.


Kallelse till SKMF årsmöte
Måndag 21 maj kl 14:30-15:30 via Skype/telefon.
Skicka mail till ordf. Leena Andersson för att få inloggning till mötet: leena.andersson@skmf.nu
Årsmöteshandlingar finner du nedan. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet, dvs senast 20 april, och skickas per post till Leena Andersson Nyhamnsvägen 1, 975 61 Luleå

Årsmötet finns även som ett evenemang på vår Facebooksida.
Välkomna!


Nu är anmälningssidan öppen till MätKart18 i Borås!

Länk hittar du här!