Aktuellt

Kallelse till SKMF årsmöte
Måndag 21 maj kl 14:30-15:30 via Skype/telefon.
Skicka mail till ordf. Leena Andersson för att få inloggning till mötet: leena.andersson@skmf.nu
Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på vår webbplats 14 dagar innan mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet, dvs senast 20 april, och skickas per post till Leena Andersson Nyhamnsvägen 1, 975 61 Luleå

Årsmötet finns även som ett evenemang på vår Facebooksida.
Välkomna!

Nu är anmälningssidan öppen till MätKart18 i Borås!

Länk hittar du här!