FÖRKOVRA DIG SJÄLV - SKMF STÖTTAR!

SKMF erbjuder sina medlemmar att på föreningens bekostnad delta vid olika evenemang, konferenser och mässor inom våra intresseområden.

Våra stipendier avser normalt att täcka konferensavgiften samt resa och boende i ekonomiklass eller motsvarande. För vissa konferenser, främst utanför Europa kommer stipendiet att vara beloppsbegränsat.

Andra utgifter under evenemangen som kvällsmat etc, står deltagaren för. Inte heller ges någon ersättning för förlorad arbetstid eller motsvarande.

Alla medlemmar är välkomna att delta i utlottningen. Sökande ska varit medlem i SKMF de senaste tre åren, utom för studerandestipendierna. Det är önskvärt att stipendiaterna skriver en artikel till det kommande SINUS numret om evenemanget. Anmälan sker lämpligast genom att skicka e-post till styrelsen senast tre månader före evenemanget. Vid eventuellt förhinder att delta går det inte att överlåta platsen till någon annan, ny dragning sker.

Se nedan vilka arrangemang vi erbjuder innevarande år, där vi erbjuder två stipendiater resa, boende och konferensavgift. Stipendiaterna får sällskap av en styrelsemedlem. Läs mer om arrangemangen genom att besöka deras webbplatser.

2019

Nu är det dags att söka till årets stipendiemål som i år blir ISPM Conference i Espo, Finland (17-19 juni) samt Intergeo (17-19/9) i Stuttgart.

Studerandestipendier

Dessutom erbjuder vi alltid studerandestipendier till MätKart eller vårt motsvarande årliga arrangemang.

För mer info om respektive arrangemang hänvisas till deras webbplatser. För mer info om våra erbjudanden, kontakta någon i styrelsen! Om du, käre besökare, känner till någon annan konferens som skulle passa våra medlemmar tar vi gärna emot förslag till styrelsen.

Välkommen med din ansökan!

Leena Andersson

SKMF:s ordförande