Övriga funktionärer

valda eller presenterade vid årsmötet i 18 maj 2017. 

Revisor

Kerstin Norlin
Auktoriserad revisor
Allegretto revision AB
Box 38120, 100 64 Stockholm
08-522 490 48
Epost: revisor@skmf.nuRedovisningsbyrå

Ekonomi med mera

Hummelvretsvägen 36

17836 Ekerö

Epost: ekonomi@skmf.nu 

Valberedning

Jimmy Rova (sammankallande)

Västra Brogatan 20

972 45 Luleå
Tel arb: 0920-45 46 81
Mobil: 070-366 46 81


Mikael Johansson

Lantmäteriet 


Epost till valberedningen: valberedning@skmf.nu