MätKart 23 - Presentationer

Här kan ni ta del av presentationerna som gjordes under MätKart23.

Listan är fylls på i takt med att vi får in presentationerna.

3A.2 - Varför krångla med kvalitet? Lars Jämtnäs, Lantmäteriet

3A.3 - Kvalitetssäkring av fastighetsgränser, Rasmus Lundén, Västerås stad

4A.2 - Vi går till botten med hur man håller näsan över vattenytan när det gäll ekolodning, Lennat Gimring, AFRY

4B.1 Digitalisering av samhällsbyggnadprocessen i praktikenm, Björn Anderfjäll, Västerås stad

4B.2 Digibarometern, Mats Berglund, Lantmäteriet

5A.1 Mätare - Hur ajourhåller vi byggnader effektivt, Jenny Sundbergh, Adtollo

5A.3 Fältkodlista för mätning till PK, 2D, 3D och BIM, Per-Åke Jureskog, Sweco

5B.1 BrandGIS stöd för geografisk lägesbild vid brand i skog och mark, Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen

5B.2 Att arbeta systematiskt med GIS under kris, Caroline Lindhe, Lantmäteriet

5B.3 Blåljuskollen, Jakob Bornegrim, Lantmäteriet

6A.1 Instrumentkunskap - vad är det?, Per-Åke Jureskog, Sweco

6B.1 Gemensamt blir vi starkare, ett föredrag om samverkan, Fredrik Lorentson Linköpings kommun, Christina Thulin SKR

7.3 Stomnät Norrbotniabanan, Tomas Holmberg, Lantmäteriet

Workshop 2 - Hur vet vi att vi mäter rätt?

Anmälda utställare till MätKart23