Söker Du nya medarbetare?

Med SKMF:s hjälp hittar du snart den du söker.

Genom att använda dig av vår webbplats når du ca 1200 kvalificerade personer inom branschen. För att på ett enkelt sätt komma i kontakt med omvärlden gör du så här.
För annonser på vår webbplats, kontakta webmaster Paul Novaki (paul.novaki@skmf.nu) 072 - 231 68 51

Vi tar inte emot beställningar eller original på papper.
Annonsunderlag skickas per e-post till webmaster.
För din annons behöver vi minst detta:

  • Dokument som beskriver tjänsten (pdf- eller word-fil) eller om ni så önskar en länk till Er hemsida.
  • Fakturaadress
  • Om ni vill, en fil på er logotyp, lämplig för webben.
  • Tid när annonsen ska publiceras resp tas ned.

Priset på denna tjänst är 1000 kr.

Medlemsregister OBS! Endast postadresser!

Det går också att köpa vårt adressregister för utskick. Det levereras som en excelfil, med kolumnerna nedan. Inga mailadresser ingår. Särskild sorteringsordning måste beställas. Vi levererar inte utdrag, eller urval ur registret, utan det skickas i sin helhet. Det går inte heller att beställa i form av adressetiketter eller liknande.

" Medlemsnr       Namn       Adress       Adress2       Postnr/Ort "

I priset för adressregistret ingår en platsannons på vår webbplats enligt ovan.
Priset för adressregistret är 3.000 kr + moms.
Registret beställs per e-post på adress medlem@skmf.nu
Observera att registret får användas EN gång per beställning, för rekryteringsändamål.

Det säljs inte, och får inte användas för reklam eller marknadsföring av tjänster eller produkter, utom för kurser eller utbildningar som vi bedömer gagnar medlemmarna.

Sådan användning får bara ske efter förfrågan och godkännande från styrelsen@skmf.nu.