SKMF

Mätningsingenjör/Lantmäteriingenjör

lund

 

Arbetsplatsbeskrivning

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 114 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.


Lantmäteriavdelningen är en av fem avdelningar på stadsbyggnadskontoret. Lantmäteriavdelningen ansvarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning och består av tre enheter - Kart- och GIS-enheten, lantmäterimyndigheten och mätenheten. Mätenheten söker nu en mätningsingenjör / lantmäteriingenjör och söker dig som har utbildning och erfarenhet inom mätområdet.

Läs mer